Akadálymentes

Vonatkozó jogszabályok

  • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,
  • 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről,
  • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,
  • 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről,
  • 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről,
  • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról.