Akadálymentes

Projektek

Tájékoztató a Jászapáti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és kirendeltségei által megvalósított- vagy még folyamatban lévő projektekről
x

Nő az esély

Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ

NŐ AZ ESÉLY – JÁSZAPÁTI JÁRÁS című,

EFOP-1.1.3-17-2017-00029 azonosítószámú projektet

valósított meg a 2018. január 15 – 2020. január 14-ig terjedő időszakban.

Projektünket vissza nem térítendő 100 %-os intenzitású támogatásból valósítottuk meg, melynek

összege: 15 588 713 Ft.

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT!

2018. január 15-től két fő szociális asszisztenst alkalmaz intézményünk. Heti 40 órás közalkalmazotti jogviszonyuk 2020.01.14-ig folyamatosan fennállt, a tovább foglalkoztatásuk érdekében 2020. január 15-től határozatlan idejű szerződést kötött velük intézményünk. A projekt során a szociális asszisztensek munkaköre kialakult, aktívan részt vesznek az intézmény szakmai munkájában. Munkaköri feladataik közé tartozik az intézmény adminisztrációs feladatainak egy része (iktatás, ügyfélnyilvántartás vezetése), valamint az intézményünk két ellátási területén – Jászapáti, illetve Jászladány településeken – részt vesznek az ügyfélfogadás megvalósításában, klienseink hivatalos ügyeinek intézésében nyújtanak segítséget.

A munkafeltételeik megteremtésének érdekében 2 db kerékpárt és 2 db laptopot, 1 db multifunkciós nyomtatót, 2 db Pendrive-ot és irodabútorokat szereztünk be.

A szociális asszisztensek 2019. novemberében tudásmegújító képzésen vettek részt, a projekt időszak alatt tevékenységüket egy-egy mentor szakmai támogatásával végezték, a mentorok munkáját egyéni szupervízióval segítettük. Beilleszkedésüket a munkatársak részére indított, esélyegyenlőségi képzéssel is segítettük, melyen intézményünk 17 fő dolgozója vett részt. Az intézményünk szakmai teamjébe mindketten sikeresen beilleszkedtek, munkájuk nagyban segíti a területen dolgozó családsegítők és esetmenedzserek munkáját. Kollégáik elismerik munkájukat!

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT!